S.S. Arsafir Konut Yapı Kooperatifi

Hakkımızda

Kooperatifimiz 24/08/1995 yılında Arsa Kooperatifi olarak kurulmuştur.

Amacı ortaklarının küçük birikimiyle arsa alıp değerlendirerek üyelerine birer konut sahibi yapmayı amaçlamıştır.

Genel Kurula sunulan bir teklif ile  Konut Kooperatifi olarak faaliyetine devam etmesi kararlaştırılmış ve bu şekilde devam etmektedir.

917 ortaklı olup ortaklarımızın toplam hisse sayısı 1069 adettir.


Kooperatifimiz ortaklarının hisse devir etmesi sebebiyle ortak sayısı değişmekte ancak hisse miktarında değişiklik olmamaktadır. kooperatifimiz ortaklarının hisse değerlerini belirlemek ve   rayiç bedeli ile  devir edilmesini sağlamak ve dolayısıyla ortaklarının menfaatini korumak amacıyla kooperatif  yönetimi olarak hisse alınmış bu durum aynı zamanda ortaklarımızın arsa paylarının artmasını da sağlamıştır

Kooperatifimiz yönetimlerince bugüne kadar Eryaman Susuz Saklıkent ve Belören mevkilerinde 132 ayrı parselde 651.552- m2 imarsız hisseli arsa satın alınmıştır.

Kooperatifimize ait arsaların bedeli tamamen ödenmiş olup, borcu bulunmamaktadır.


Susuz Saklıkent Bölgesindeki 12 parselde, toplam 60.825 m2 lik arsamız bulunmakta iken 40.098- m2 lik kısmı Saklıkent Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına girmiştir. Halen o bölgede 25.144- m2 lik imarlı arsa ile imar kapsamı dışında kalan 20.727- m2 arsamız bulunmaktadır.

Susuz Belören Mevkiinde ise 591.734 m2 arsamız mevcut olup bu bölgenin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ilk olarak 2006 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak plan kesinleşmiştir.

Sözkonusu İmar Planında arsalarımızın bulunduğu yerler 1-0,50-0,50 yoğunluklu olarak planlanmıştır.

Ancak Yenimahalle Belediyesi tarafından 1/1000 imar planı uygulaması yapılmayınca imar işleri tekrar Büyükşehir Belediyesi inisiyatifine kalmıştır.

Ankara Büyük Şehir Belediyesi 2010 yılı Şubat ayında arsalarımızın bulunduğu yerde yeni bir imar çalışması ile yoğunluğu 0,30 ‘ a düşürülmüş olup ortaklarımızın menfaatine uymadığı için konu mahkemeye intikal ettirilmiştir. Halen mahkeme devam etmektedir. 


S.S. Arsafir Konut Yapı Kooperatifi

Sosyal Medya